Skip to content

Coachauspalvelut

Muutostilanteisiin | Parempiin tuloksiin | Myynnin kehittämiseen | Oman henkilökohtaisen toiminnan kehittämiseen | Tavoitteiden saavuttamiseen | Viennin edistämiseen | Motivaation lisäämiseen | Oman ajattelun selkeyttämiseen

Miten päädyimme tarjoamaan myös coachauspalveluita?

Meitä TSEGillä yhdistää aito halu auttaa ihmisiä, tukea onnistumisia ja innostaa tavoitteiden saavuttamisessa. Näitä arvojamme olemme saaneet toteuttaa kiertäessämme messutyössä maailmaa asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tätä työtä tehdessämme olemme ymmärtäneet jotain olennaista elämästä ja ihmismielestä: Läsnäolevan kuuntelun merkityksellisyys ja yksinkertaisesti se, että saa puhua. Ihminen voi puhumisen kautta selkeyttää ajatuksiaan, ja tässä kuuntelu sekä oikeanlaisten kysymysten esittäminen ovat keskeisessä roolissa. Ajatusten selkeyttäminen ja huomion uudelleen kohdentaminen ovat edellytykset positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Koronapandemiasta seurasi messumaailman ja -toiminnan mullistuminen, josta syntyneen mahdollisuuden ajankäyttömme uudelleen suunnitteluun päätimme nähdä positiivisena lieveilmiönä: Meillä oli vihdoin mahdollisuus kouluttautua business-coachauksen saloihin! Valitsimme tieteellisesti validoidun menetelmän Neuroleadership Finlandilta, ja nyt pystymme näiden Brain-Based Coaching – opintojen pohjalta auttamaan organisaatioita saavuttamaan entistä parempia tuloksia yksilöllisen coachauksen avulla.

Miten yritys hyötyy coachauspalvelusta?

Coachaus ei varsinaisesti ole aihesidonnaista, sillä siinä pyritään parantamaan coachattavan omaa ajattelua. Coach auttaa kuuntelemalla ja kysymällä coachattavaa keskittymään olennaisiin asioihin, katsomaan käsiteltävää aihetta eri näkökulmista, haastamaan omaa ajatteluaan sekä hellävaraisesti suuntaamaan huomiota pois mahdollisista mielen jumeista. Tällöin uusien mahdollisuuksien näkeminen ja oivallusten saaminen helpottuu.

Coachauksessa käsiteltävät aiheet voivat vaihdella tarpeen mukaan vastaamaan organisaation tavoitteita, odotuksia ja toiveita, tai henkilön itsensä kohtaamia haasteita organisaatiossa. Coachaus on luottamuksellinen prosessi, jossa coach auttaa coachattavaa saavuttamaan määritellyt tavoitteet ottamalla omat voimavaransa täydemmin käyttöön. Yhdessä pystymme luomaan käsiteltävissä aiheissa energiaa ja motivaatiota sekä onnistumisia.

Rakenne ja hinnoittelu

Coachausprosessi rakentuu yleensä useammasta tapaamiskerrasta, ja suosittelemme 12 tai 10 session coachauksia, jotta hyödyt ehditään saada kunnolla näkyviin. Luonnollisesti myös pienempi tapaamismäärä voidaan toteuttaa. Ensimmäiselle ja viimeiselle sessiolle aikaa tulisi varata n. 2 tuntia, muutoin sessiot kestävät n. 1 tunnin kerrallaan.

Ennen sertifioitumista tarjoamme coachauspalveluita harjoitushintaan seuraavasti:

-12 session coachaus, 800€ (alv 0 %)

-1 sessio, 80€ (alv 0 %)

Mikäli olet kiinnostunut coachauspalveluista, ota yhteyttä:

Maria Eerola |+358 40 750 0380 | maria.eerola@tseg.fi

Saara Haapaniemi | +358 45 137 8033 | saara.haapaniemi@tseg.fi